Podcast: Nazariy Mykhaylyuk

How the digital transfer took place!

Hoe heeft Nazariy zijn tandheelkunde naar een nieuw niveau heeft gebracht? Wat was er allemaal voor nodig? En hoe heeft hij zo’n succesvolle transfer doorgemaakt van analoog naar digitaal?

In deze podcast deelt hij zijn visie op tandheelkunde en de reden achter zijn gedrevenheid.
Kijk, luister en leer van de Meester in de Digitale Tandheelkunde: Nazariy Mykhaylyuk