Podcast: Tif Qureshi – IAS Ortho Academy

Aligners in esthetic and functional dentistry

Tif Qureshi is oud voorzitter van de British Association of Cosmetic Dentistry en klinisch directeur van IAS Academy. In deze podcast vertelt hij waarom orthodontie net zo goed een plek verdient in preventieve tandheelkunde als cariës- en parodontale problematiek. Daarnaast vertelt hij kort de principes van het ABB (Align, Bleach and Bond) principe en hoe de tandarts algemeen practicus voordeel kan hebben aan het stapsgewijs verdiepen in de orthodontie.