PRIVACY STATEMENT / PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

Karma Dentistry B.V.     

Karma Dentistry B.V. 

Graaf van Lijndenlaan 16

7316 EJ APELDOORN 

T: +31 (0)6-26740101

E: privacy@karmadentistry.nl 

 

Deze privacy- en cookieverklaring geldt voor de navolgende websites:

https://www.karmadentistry.nl 

https://www.karmadentistry.com 

https://community.karmadentistry.com 

 

Algemeen

Binnen de tandheelkundige branche zijn we een vernieuwende partij. We stellen een online en onafhankelijk kennisplatform beschikbaar waarop collega’s uit de tandartspraktijk – op grond van een membership – kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen, bijvoorbeeld over nieuwe technieken en materialen. Via de webshop op onze website schaft u producten en diensten aan. Daarnaast verzorgen we trainingen, postacademische opleidingen, congressen, webinars, symposia en lezingen. 

 

Aan het waarborgen van ieders privacy en bescherming van persoonsgegevens hechten we vanzelfsprekend veel belang. Bij verwerkingen van persoonsgegevens wordt de grootste zorg-vuldigheid betracht, waarbij geldende privacywetgeving nadrukkelijk in acht wordt genomen.  

 

Beveiligingsmaatregelen

We nemen de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@karmadentistry.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens: welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Door gebruik te maken van onze diensten laat u (persoons)gegevens achter:

 • via de contactpagina’s op www.karmadentistry.nl en www.karmadentistry.com kunt u uw voornaam en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer (alsook eventuele aanvullende persoonsgegevens in het open veld) invullen; 
 • wanneer u zich aanmeldt op https://community.karmadentistry.com kunt u de volgende (persoons)gegevens achterlaten: voornaam en achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres en het telefoonnummer
 • na het behalen van een positief opleidings- of trainingsresultaat wordt door ons bij u tevens uw BIG-registratienummer opgevraagd, ten behoeve van registratie van dit resultaat in het Kwaliteitsregister Tandartsen. Dit is van belang als u uw permanente educatie in dit register wenst op te nemen; 
 • wanneer u gebruik maakt van onze webshop betaalt u via een betaaldienstverlener voor onze producten en diensten. Door deze betaling worden voor ons uw betalingsgegevens (bankrekeningnummer en/of creditcardnummer) inclusief tenaamstelling zichtbaar.

Doeleinden verwerking: waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

We verwerken slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Dat betekent dat we ons baseren op de volgende wettelijke grondslagen:
 

 • noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Het gaat hierbij om verwerking van persoonsgegevens voor een correcte en tijdige uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten. Daarnaast hebben we de persoonsgegevens nodig om contact met u te onderhouden in het kader van onze dienstverlening. In het kader van de overeenkomst verwerken we onder meer persoonsgegevens in ons softwaresysteem en corresponderen we waar nodig met derde partijen (bijvoorbeeld leveranciers);
 • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht. Hierbij kan gedacht worden aan fiscale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens ten behoeve van de Belastingdienst, zoals facturen naar aanleiding van door u aangeschafte producten en/of diensten via één van onze websites. Tevens verwerken wij op grond van de Wet BIG uw BIG-nummer voor het doorgeven van uw positieve (opleidings)resultaat aan het Kwaliteitsregister Tandartsen;
 • gerechtvaardigde belangen. Hierbij kan gedacht worden aan bescherming van onze (intellectuele) eigendomsrechten (inbreuk op een vermogensrecht), het nakomen van onze zorgplicht voor klanten en werknemers, commerciële doeleinden en verwerking met het oog op netwerk- en informatiebeveiliging; 
 • met toestemming van de betrokkene(n). Hierbij kan gedacht worden aan het verzenden van mailings, nieuwsbrieven en het plaatsen van foto’s op de website of op sociale mediakanalen waarop betrokkenen identificeerbaar zijn. Als u uw contactgegevens achterlaat via onze contactpagina, dan geeft u ons toestemming contact met u op te nemen. Indien u op een vacature reageert voor een functie bij Karma Dentistry en u uw curriculum vitae meestuurt, zullen we deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Uw gegevens worden na afloop van de sollicitatieprocedure tijdig verwijderd. 

 

Verstrekken wij uw gegevens aan derden? 

We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en verstrekken géén persoonsgegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet verplicht zijn of als de verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of om u te informeren. Voor het verzenden van materialen van hands-on cursussen worden uw NAW-gegevens gedeeld met distributeurs en/of fabrikanten en/of transporteurs.

 

We maken in het kader van de dienstverlening gebruik van meerdere digitale systemen waarin persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt, waaronder systemen ten behoeve van:

 • het e-mailverkeer; 
 • de ontwikkeling en het beheer van de e-learningfaciliteiten binnen de community op https://community.karmadentistry.com; 
 • de betaalpagina op onze websites;
 • het uitvoeren van het betalingsverkeer;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • onze financiële administratie.

 

Een actuele lijst met leveranciers van deze systemen treft u aan als bijlage bij deze privacy- en cookieverklaring. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens. Wanneer dit in het licht van de privacywetgeving noodzakelijk is, hebben we met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Vindt er doorgifte van uw persoonsgegevens plaats aan landen buiten de EER? 

 

Vanuit Karma Dentistry

Onder omstandigheden kunnen we uw (persoons)gegevens delen met partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit vindt alleen dan plaats wanneer wij in het kader van de overeenkomst die wij met u sluiten het noodzakelijk achten uw persoonsgegevens te delen met partijen buiten de EER, bijvoorbeeld distributeurs, fabrikanten of transporteurs, of bij het leveren van internationale hands-on cursussen. Wanneer persoonsgegevens gedeeld worden met partijen buiten de EER wordt u hierover nader geïnformeerd. In ieder geval vergewissen we ons in die situaties ervan dat de doorgifte buiten de EER plaatsvindt op een dusdanige wijze dat voldaan wordt aan de eisen die vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesteld worden.  

 

Vanuit derden
Voor de wijze waarop derde partijen omgaan met doorgifte van uw persoonsgegevens naar partijen buiten de Europese Economische Ruimte, verwijzen we u naar de bijlage

 

Bewaartermijn: hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

We bewaren uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voor de meeste administratieve (persoons)gegevens en documenten geldt bijvoorbeeld op basis van fiscale wetgeving een bewaartermijn van ten minste 7 jaar. 

 

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat onze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. We zijn niet aan-sprakelijk voor eventuele veiligheidsincidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

 

Social media

Via onze website kunt u social media benaderen, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt u op de websites van Facebook, LinkedIn en Instagram

Nieuwsbrieven en events

We kunnen nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen voor cursussen, congressen, symposia, webinars of andere activiteiten. Deze worden toegezonden aan personen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief en bestaande relaties en klanten van Karma Dentistry. U heeft vanzelfsprekend te allen tijde het recht om u hiervoor af te melden.

 

Cookies en passieve tracking

We maken gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies, voorkeurscookies en statistische cookies. Welke type cookies dit precies zijn, wie deze aanbiedt, welk doel zij dienen en welke vervaltermijn geldt, leest u in onze cookieverklaring hieronder.

Een “cookie” is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol-adres (IP-adres). 

 

We gebruiken cookies om:

 • de website geschikt te maken voor uw interesses;
 • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
 • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

 

We gebruiken deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en om u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. 

 

Browserinstellingen aanpassen
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer opslaan, adviseren we u uw browserinstellingen aan te passen. Alvorens cookies worden geplaatst ontvangt u een waarschuwing vooraf. U kunt uw instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Wees u zich ervan bewust dat u de instellingen van elke gebruikte browser, apparaat en computer dient aan te passen. Wij attenderen u erop dat wij niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt wanneer u geen gebruik maakt van cookies. Mogelijk gaan enkele functies van de website verloren of zijn bepaalde pagina’s niet te zien. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.

 

Disclaimer en vrijwaring
Bij en door gebruik van onze website stemt u in met deze disclaimer en de in deze disclaimer genoemde punten en vrijwaringen. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden of wijzigingen in de inhoud van de website. Tijdens uw bezoek aan onze website en eventuele websites van derde partijen waarnaar verwezen wordt, kunnen anonieme gegevens worden gebruikt en opgeslagen voor remarketing doeleinden en statistieken. De bezoeker vrijwaart Karma Dentistry, de werknemers van Karma Dentistry, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van alle schade inclusief eventuele kosten voor (buiten)gerechtelijke maatregelen, die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of misbruik van de website of door enige inbreuk.

 

Vragen en rechten

Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens ontvangen (in het kader van dataportabiliteit) of laten corrigeren, wijzigen, aanvullen of verwijderen? Maakt u bezwaar tegen een verwerking of wenst u een verwerking te beperken? Dan kunt u hiertoe een verzoek indienen op de navolgende wijze. 

Wij kunnen u vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een legitimatiebewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het legitimatiebewijs), document- of paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie. 

 

Wij beantwoorden uw verzoek tot inzage, ontvangst, correctie, wijzing, aanvulling, verwijdering, bezwaar en beperking binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek, identificatie en eventueel aanvullende documentatie. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij gerechtigd de termijn te verlengen met maximaal twee maanden. Ons antwoord kan een bevestiging zijn dat uw verzoek wordt nageleefd of een weigering die met redenen is omkleed.

 

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan privacy@karmadentistry.nl of aan Karma Dentistry p/a Graaf van Lijndenlaan 16, 7316 EJ APELDOORN.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij ons wordt u niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

 

Klacht indienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens niet conform de geldende privacywetgeving worden verwerkt.

 

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via onze websites:
www.karmadentistry.nl

www.karmadentistry.com

https://community.karmadentistry.com

 

De meest actuele versie kunt u vinden op onze websites. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

 

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij u op de hoogte te stellen van de wijzigingen en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

 

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via privacy@karmadentistry.nl

Bijlage 1: systeemleveranciers 

 

Hieronder treft u een actuele lijst aan van leveranciers van onze systemen. Wanneer dit in het licht van de privacywetgeving noodzakelijk is, hebben we met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten. 

 

Systemen ten behoeve van:
de ontwikkeling en het beheer van de e-learningfaciliteiten binnen de community https://community.karmadentistry.com Huddle B.V. 
de betaalpagina op onze websites  Plug&Pay B.V.
het uitvoeren van het betalingsverkeer  Mollie
het versturen van nieuwsbrieven Mailchimp
onze administratie Moneybird

 

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen en de wijze waarop zij omgaan met doorgifte van uw persoonsgegevens naar partijen buiten de Europese Economische Ruimte, verwijzen we u naar de privacy- en cookieverklaringen van 

Huddle B.V., Mollie, Plug&Pay, Mailchimp en Moneybird. We wijzen u er nadrukkelijk op dat:

 • zowel Plug&Pay B.V. als Huddle B.V. zich het recht voorbehouden om persoonsgegevens te delen met partijen buiten de EER waarbij zij zich ten aanzien van doorgifte aan de VS baseren op het (inmiddels ongeldig verklaarde) Privacy Shield. Verder geven zij slechts dan gegevens door wanneer dit naar landen is waarvan de Europese Commissie thans bepaald heeft dat zij een passend beschermingsniveau bieden;

 • Mailchimp een partij is die gevestigd is buiten de EER. Voor de verwerking van persoonsgegevens baseert zij zich op standaard contractuele clausules zoals vastgesteld door de Europese Commissie d.d. 5 februari 2010. Daarnaast is sprake van “self-certification” bij het (inmiddels ongeldig verklaarde) Privacy Shield: Mailchimp verklaart hiermee dat zij data uit de EER verwerkt in lijn met de principes van het Privacy Shield en voor zover dat niet mogelijk is, zij ons (als klant) hierover zal informeren. 

Cookieverklaring d.d. 15 september 2021

https://www.karmadentistry.nl 

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website meer bruikbaar te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_grecaptcha karmadentistry.nl Onderscheiden van mensen en computers Persistent HTML
_GRECAPTCHA  google.com  Onderscheiden van mensen en computers 179 dagen HTTP
cookies.js  Karmadentistry.nl Bepalen of de gebruiker de cookie consent box geaccepteerd heeft Sessie HTTP
rc::a  google.com Onderscheiden van mensen en computers Persistent HTML
rc::b  google.com Onderscheiden van mensen en computers Sessie HTML
rc::c  google.com  Onderscheiden van mensen en computers Sessie HTML
wc_cart_created  karmadentistry.nl  Noodzakelijk voor de (web)shopfunctio-

naliteit 

Sessie HTML
wc_cart_hash_#  karmadentistry.nl  Ongeclassificeerd Persistent HTML
wc_fragments_#  karmadentistry.nl  Ongeclassificeerd Sessie HTML
woocommerce_cart_hash  karmadentistry.com  Noodzakelijk voor de (web)shopfunctio-

naliteit

Sessie HTTP
woocommerce_cart_hash  karmadentistry.nl Noodzakelijk voor de (web)shopfunctio-

naliteit

Sessie HTTP

Voorkeurcookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie onthoudt, die het gedrag of het uiterlijk van de website kunnen veranderen (bijvoorbeeld een voorkeurstaal of de regio waarin je je bevindt). 
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_icl_visitor_lang_js  karmadentistry.nl  Bewaart de voor-

keurstaal op de

website

1 dag HTTP
_icl_visitor_lang_js Karmadentistry.com Bewaart de voor-

keurstaal op de

website

1 dag  HTTP
wpml_browser_redirect_test  karmadentistry.nl  Bewaart de voor-

keurstaal op de

website

Sessie HTTP
Wpml_browser_redirect_test Karmadentistry.com Bewaart de voor-

keurstaal op de

website

Sessie  HTTP

 

Statistische cookies
Statistische cookies helpen de eigenaar van de website inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag door anoniem informatie te verzamelen. 
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_ga karmadentistry.nl  Maakt een unieke ID aan voor de sessie. Dit staat de website toe data te verkrijgen over het bezoekersgedrag voor statistische doeleinden 2 jaren HTTP
_ga Karmadentistry.com Maakt een unieke ID aan voor de sessie. Dit staat de website toe data te verkrijgen over het bezoekersgedrag voor statistische doeleinden 2 jaren  HTTP
_gat  karmadentistry.nl  Wordt gebruikt door Google Analytics m.b.t. de

verzoeksnelheid

1 dag HTTP
_gat Karmadentistry.com Wordt gebruikt door Google Analytics m.b.t. de

Verzoeksnelheid

1 dag  HTTP
_gid  karmadentistry.nl  Maakt een unieke ID aan voor de sessie. Dit staat de website toe data te verkrijgen over het bezoekersgedrag voor statistische doeleinden 1 dag HTTP
_gid Karmadentistry.com Maakt een unieke ID aan voor de sessie. Dit staat de website toe data te verkrijgen over het bezoekersgedrag voor statistische doeleinden 1 dag HTTP
mailchimp_landing_site  karmadentistry.com  Wordt gebruikt om te registreren hoe de gebruiker op de website is gekomen 28 dagen HTTP
mailchimp_landing_site  karmadentistry.nl  Wordt gebruikt om te registreren hoe de gebruiker op de website is gekomen 27 dagen HTTP
vuid  vimeo.com  Verzamelt gegevens over het bezoekersgedrag op de website (zoals welke pagina’s zijn bezocht)  2 jaren HTTP

Cookieverklaring d.d. 15 september 2021

https://www.karmadentistry.com 

 

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website meer bruikbaar te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_grecaptcha karmadentistry.com Onderscheiden van mensen en computers Persistent HTML
_GRECAPTCHA  google.com  Onderscheiden van mensen en computers 179 dagen HTTP
cookies.js  Karmadentistry.com Bepalen of de gebruiker de cookie consent box geaccepteerd heeft Sessie HTTP
rc::a  google.com Onderscheiden van mensen en computers Persistent HTML
rc::b  google.com Onderscheiden van mensen en computers Sessie HTML
rc::c  google.com  Onderscheiden van mensen en computers Sessie HTML
rc::d-# google.com Onderscheiden van mensen en computers Persistent HTML
wc_cart_created  karmadentistry.com  Noodzakelijk voor de (web)shopfunctio-

naliteit 

Sessie HTML
wc_cart_hash_#  karmadentistry.com Ongeclassificeerd Persistent HTML
wc_fragments_#  karmadentistry.com Ongeclassificeerd Sessie HTML
woocommerce_cart_hash  karmadentistry.com  Noodzakelijk voor de (web)shopfunctio-

naliteit

Sessie HTTP

 

Voorkeurcookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie onthoudt, die het gedrag of het uiterlijk van de website kunnen veranderen (bijvoorbeeld een voorkeurstaal of de regio waarin je je bevindt). 

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_icl_visitor_lang_js  karmadentistry.com Bewaart de voor-

keurstaal op de

website

1 dag HTTP
wpml_browser_redirect_test  karmadentistry.com Bewaart de voor-

keurstaal op de

website

Sessie HTTP

 

Statistische cookies

Statistische cookies helpen de eigenaar van de website inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag door anoniem informatie te verzamelen. 

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_ga  karmadentistry.com Maakt een unieke ID aan voor de sessie. Dit staat de website toe data te verkrijgen over het bezoekersgedrag voor statistische doeleinden 2 jaren HTTP
_gat  karmadentistry.com Wordt gebruikt door Google Analytics m.b.t. de

verzoeksnelheid

1 dag HTTP
_gid  karmadentistry.com Maakt een unieke ID aan voor de sessie. Dit staat de website toe data te verkrijgen over het bezoekersgedrag voor statistische doeleinden 1 dag HTTP
mailchimp_landing_site  karmadentistry.com  Wordt gebruikt om te registreren hoe de gebruiker op de website is gekomen 27 dagen HTTP
vuid  vimeo.com  Verzamelt gegevens over het bezoekersgedrag op de website (zoals welke pagina’s zijn bezocht)  2 jaren HTTP

Cookieverklaring d.d. 15 september 2021 

https://community.karmadentistry.com     

 

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website meer bruikbaar te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
laravel_session https://community.
karmadentistry.com 
Wordt door de websitebeheerder gebruikt bij het uploaden van nieuwe content voor op de website 13 dagen HTTP
pusherTransportTLS  https://community.
karmadentistry.com
Technische cookie die de website en het CMS synchroniseert. Wordt gebruikt om de website te updaten Persistent HTML

 

Ongeclassificeerde cookies
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
huddle_tracker_uuid  https://community.
karmadentistry.com 
Ongeclassificeerd 1 dag HTTP